Gần 3 triệu dân Thủ đô: Bao giờ hết khát nước sạch?

Gần 3 triệu dân Thủ đô: Bao giờ hết khát nước sạch?

Khoảng hơn 50% người dân sống ở Thủ đô Hà Nội có nước sạch để dùng. Điều này có nghĩa, gần 3 triệu người hàng ngày vẫn dùng nước không đạt chuẩn chất lượng. Vậy đến năm 2020, liệu 100% dân Hà Nội được dùng nước sạch như mục tiêu thành phố đề ra hay không? Sống chung với nước bẩn Bước sang năm thứ 11 tỉnh Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, bộ mặt Thủ đô đã có ...