Hệ thống xử lý nước nhiễm tạp chất hữu cơ

Thương hiệu: Mutosi

Liên hệ

Mô tả:

Đặc điểm nước nhiễm tạp chất hữu cơ Mùi Clo, H2S, Amoni Màu đục, xanh rêu do tảo, chất mùn hữu cơ Các nguy cơ tiềm ẩn từ nước nhiễm tạp chất hữu cơ Ảnh hưởng tới đường hô hấp Ảnh hưởng tới đường ruột.
Số lượng

1. Đặc điểm nước nhiễm tạp chất hữu cơ

  •  Mùi Clo, H2S, Amoni
  • Màu đục, xanh rêu do tảo, chất mùn hữu cơ

2. Các nguy cơ tiềm ẩn từ nước nhiễm tạp chất hữu cơ

  • Ảnh hưởng tới đường hô hấp
  • Ảnh hưởng tới đường ruột

3. Nhược điểm của các phương pháp xử lý thông thường

  • Thường dung bể hỗn hợp cát, sỏi, than đá
  • Không tiện trong việc vệ sinh, sục rửa vật liệu,
  • Than đá không có khả năng hấp thụ và hấp phụ tạp chất hữu cơ, khí trong nước

4. Hệ thống xử lý nước tạp chất hữu cơ

Nguồn nước ngầm, nước giếng khoan, nước máy thành phố từ bể chứa trung chuyển vào thiết bị lọc nước tổng đầu nguồn AT giúp khử mùi, loại bỏ được mùi tanh, mùi hôi, làm trong nguồn nước, và loại bỏ một số tạp chất lơ lửng có trong nước